Stomatologia
"MED - DENT"

ul. Rojna 7/1
Łódź
tel. (42)650-10-33

Zalecania dla pacjentów z wykonanymi uzupełnieniami protetycznymi:

  1. Przeprowadzenie pełnego, ustalonego planu leczenia.
  2. Utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej oraz uzupełnień protetycznych
  3. Zgłaszanie się na okresowe wizyty kontrolne (minimum raz na rok) wymagające niekiedy wykonania zdjęć RTG
  4. Zgłaszanie się na doraźne wizyty w przypadku zauważenia niepokojących objawów np. stanów zapalnych objawiających się samoistnym krwawieniem podczas zabiegów higienicznych - szczotkowanie
  5. Wykonywanie okresowych profesjonalnych zabiegów higienizacji w gabinecie stomatologicznym, zabiegów profilaktycznych, wymienianie elementów zużywalnych
    oraz podścielanie protez ruchomych w wyznaczonym czasie.
    Zabiegi powyższe wykonywane są odpłatnie, według aktualnego cennika.